בית המשפחה בו שלושת הילדים נולדו

1926 – 1920

שלושת הילדים נולדו בבית המשפחה בכתובת  Wrangelstraße 24, Eimsbüttel 20253 Hamburg, Germany
מצאנו תמונה נדירה של אותו רגע בו רולי התינוק עם כל המשפחה ביחד:

Wrangelstraße 24

זה הביקור בבית בסיור שערכנו:

הבא: המשפחה עוברת להאמ

This entry was posted in Hebrew, Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to בית המשפחה בו שלושת הילדים נולדו

  1. Pingback: הלגה ארנה – הראיון על החיים כנערה בצל הנאציזם בהמבורג וההגירה לפלשתינה | ההיסטוריה של משפחת ארנה – ברוך דרך מלחמת העולם השניה והשואה.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.