“אבא ומריון עוברים למינסק, אין כתובת למשלוח מכתבים”

1941

ב-1.7.1941 רולי עובר למחנה העבודה בכפיה בנואנדורף.

בתאריך 17.11.41 כותב רולי מכתב להלגה שבפלסטינה. לשמו כבר מתווסף השם “ישראל” שהוסף לשמות כל היהודים. הוא מודיע על גירוש המשפחה מהמבורג למחנות, מודה לה על הספר ששלחה ומבקש ממנה לכתוב עוד. מכתב זה, בניגוד למכתבים קודמים, הוא קצר ותמציתי ונראה שגם עבר צנזורה. המכתב מוגבל ל-25 מילים. הוא הועבר דרך הצלב האדום, כמו שנעשה עם מכתבים של אסירי מלחמה:
roli letter 1941

המכתב ששלח רולי ממחנה ההכשרה בוא הוא מודיע על שהמשפחה נשלחה למנות.

“אבאל’ה ומריון עברו למינסק. אין כתובת למשלוח מכתבים. וולי ואני בריאים ומתכננים להתחתן בקרוב.
כתבו לנו.
אנחנו חושבים עליכם הרבה ומאמינים בחזקה שעוד נתראה.”

המכתב נשלח ממחנה ההכשרה לבית ברחוב גורדון 63 בתל אביב.

הוא כבר כותב בשם וולי הירשפלד, לימים אשתו.
השימוש במילה המתארת את ה”מעבר” גם היא מעניינת. נראה כי ידע שיש צנזורה, ולא העז להשתמש במונח “גורשו” או שהשתמש בניסוח זה כי באמת לא ידע בביטחה, אבל ידע גם ידע שלא היה זה מעבר מבחירה.

הבא: הגירוש מהמבורג למחנות

This entry was posted in Hebrew, המכתבים and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to “אבא ומריון עוברים למינסק, אין כתובת למשלוח מכתבים”

  1. Pingback: Walli Hirschfeld | ההיסטוריה של משפחת ארנה – ברוך דרך מלחמת העולם השניה והשואה.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.