אנחנו מכירים רק מטרה אחד: מדינה יהודית: רולי כותב ממחנה ההכשרה

23.07.1938

Rolf Baruch, HAchshara Ahrensburg, 23.7.1938

Rolf Baruch, HAchshara Ahrensburg, 23.7.1938

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.